Про роботу кабінету народної музичної творчості

Вся робота кабінету Народної музичної творчості в I семестрі 2018-2019 н.р. проводилась згідно плану. Вона охоплювала організаційні, методичні, бібліографічні, виховні аспекти. Проводились консультації та додаткові заняття за графіком.

Перш за все зверталась увага на корекцію кредитів в робочих навчальних програмах за новою спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» з навчальних дисциплін: «Аналіз музичних творів», «Зарубіжна музична література», «Народна музична творчість» спеціалізацій «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», а також «Розшифровка народної пісні», «Навчальна практика з спеціальності» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво».

Відправлено до видавництва «Ліра» м. Київ збірка українських народних пісень  зелементом НКС «Степовий розспів Запорізького краю», укладач Сергєєва Т.А. За іі авторством відправлено до ДМЦУ м. Київ Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Аналіз музичних творів» з теми: «Виховання спеціалізовано-професійних компетенцій у студентів музичних відділень училищ культури через музичні твори у простій тричастинній формі».

Продовжується робота над навчальним посібником (у вигляді лекцій) з навчальної дисципліни «Зарубіжна музична література» (4 частина), за новою спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво».

Для успішного контролю отриманих знань і вмінь студентами було розроблено Положення про іспит з навчальної дисципліни «Сольфеджіо» для студентів II, IV курсів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», Положення про диференційований залік з навчальних дисциплін «Зарубіжна музична література», «Аналіз музичних творів», «Хорове аранжування». Підготовлені екзаменаційні білети з «Сольфеджіо» для студентів 41, 45, 21  груп, проведені модульні контрольні роботи з навчальних дисциплін «Сольфеджіо», «Аналіз музичних творів», «Зарубіжна музична література», «Навчальна практика з спеціальності»,  «Хорове аранжування».

 За підсумками конкурсу-огляду методичної роботи викладачів училища за 2017-2018 навчальний рік, в номінації «Розробка навчально-методичного забезпечення до дисциплін нових навчальних планів», навчальний посібник (у вигляді лекцій) до модулів з навчальної дисципліни «Зарубіжна музична література» (1-3 частини) викладача – методиста Сергєєвої Т.А. став переможцем.

Велика увага кабінету народної музичної творчості звертається на збереження народнопісенних традицій нашого регіону, в тому числі елементу НКС «Степовий розспів Запорізького краю».

Завідувач кабінетом приймає активну участь у складі обласної комісії з питань нематеріальної культурної спадщини України Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтв. Вона постійний член журі районного фестивалю-конкурсу народної творчості «Степова симфонія відродження», у 2018 р. – це «Скарби минулого у спадок передам».

Учасники студентського вокально-фольклорного ансамблю «Візерунок» приймали участь у відбірковому фестивалі з фольклору «ЄВРО  ФОЛЬК – ХАРКІВ 2018», в рамках Міжнародного конкурсу «Таланти 21 століття» під егідою Європейської Асоціації Фольклорних Фестивалів – ЕAFF та офіційного партнеру UNESCO, де отримали Диплом II ступеня, срібну медаль, Подяку. 

Силами викладачів Атаманчук Ю.А., Танцури Я.О., Сергєєвої Т.А., студентів училища був підготовлений та проведений Святковий концерт-бесіда до Міжнародного дня Музики «Відкриваємо світ музики».

На базі кабінету працює гурток «Любителі класичної музики», в якому приймають участь 19 студентів 21, 25, 27 груп, було проведено – 9 засідань (староста – Демчук Є.).

Учасниками гуртка  проведена радіогазета до Міжнародного дня музики.

Постійно публікуєтьсяматеріал у періодичних виданнях, розміщується на сайті училища з тем: «Відкриваємо світ музики», «Покрова на Хортиці», «Стипендія Мелітопольського міського голови», «До 80-річниці утворення Запорізької області», «ЄВРО  ФОЛЬК– ХАРКІВ 2018»  (сайт і стаття в газеті «Новий день»), «Підсумки з проведення 100-річного ювілею з дня народження видатного українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського».

Завідувач кабінетом народної музичної творчості, викладач-методист Т.А.Сергєєва