GREEN GRAY Red

Поповнення краєзнавчого фонду бібліотеки

Краєзнавчий фонд бібліотеки училища культури налічує близько 100 видань і охоплює кілька галузей знань та висвітлює різні теми – історична, художня, мистецтвознавча літератури та ін. Завдяки невпинній роботі краєзнавців і пошуковців відкриваються нові й нові невідомі сторінки історії нашого краю. Аби донести цю інформацію широкому загалу, популяризувати краєзнавство, використовуються телепередачі, Інтернет, публікації в пресі, видавництво книг. Минулого року фонд бібліотеки поповнився новими виданнями з краєзнавства.

Любителям історії та археології пропонуємо ознайомитися з новою книгою В.М.Тимофєєва Мелитопольский курган («трудный случай в археологии»).- Мелитополь, 2018.В книзі публікуються листи визначного археолога О.І.Тереножкіна, написані під час розкопок погребальної пам’ятки скіфської аристократії Мелітопольського «царського» кургану. Крім листів у книзі  подаються різні матеріали, що дають можливість читачам більше дізнатися про один із  найвидатніших пам’ятників Скіфії періоду її розквіту та про людей, що присвятили своє життя захоплюючій і нелегкій науці – археології. Якісні ілюстрації доповнюють текст і підтверджують титанічну роботу В.М.Тимофєєва.

Результатом співпраці мелітопольських краєзнавців стала книга Резник В.И., Полухина Т.В., Блюмский В.Т., Сакун В.В. Крылатый Мелитополь. Из истории военно-транспортной и спортивной авиации в медовом городе (от У-2 до Ил-76).- Мелитополь, 2018. На основі вивчення архівних документів, музейних фондів, публікацій в історичній літературі та періодиці, спогадів учасників та очевидців автори розкрили становлення і розвиток авіації в Мелітополі від 30-х рр. минулого століття до наших днів.

Плідна праця письменника-краєзнавця С.І.Авдєєнка увінчалася публікацією кількох книжок. Автор порадував нас новинками:

Авдеенко С.Афган. Боль и память.- Мелитополь, 2017

Авдеенко С. Две судьбы.- Мелитополь, 2018

Авдеенко С. Колокола памяти Святослава Футуровича.- Мелитополь, 2017

Авдеенко С. Распятый собор.- Мелитополь, 2017

Авдеенко С. Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью.- Мелитополь. 2017

Автор розкрив різні сторони життя і творчості талановитого художника, особистість і творчі погляди   якого сформувалися під керівництвом І.Чубича.

Авдеенко С. Победа Виктора Толочко.- Мелитополь, 2017

Мало хто знає, що витоки творчості відомого живописця, народного художника України В.І.Толочка треба шукати в Мелітополі, адже ця таврійська земля дала початок філософському осмисленню життя, що далі відобразилось у творчості художника-фронтовика.

Колективна праця «Спілки краєзнавців Мелітопольщини» презентувала книгу про першого історіографа Мелітополя П.К.Дзяковича.

Павло Каетанович Дзякович (фундатор літературної традиції на Мелітопольщині).- Мелітополь,2017.Цим літературно-краєзнавчим збірником повертається у нашу спільну пам’ять визначна для Мелітопольщини людина, історик, письменник, громадський діяч, краєзнавець і збирач українського фольклору та археологічної старовини.

         Чудовою  новиною від небайдужої людини, талановитого поета і натхненного перекладача Олега Гончаренка стала книга Гончаренко О. Криму тамований скрик (з кримськотатарської поезії).- Мелітополь, 2018. Це – своєрідний поетичний місток, прокладений між серцями та душами двох корінних народів нашого Великого Степу - українців та кримських татар, для посилення взаєморозуміння і братства. Сьогодні знову – війна. На нашій землі – спільний ворог. Отож, цей доробок – ще й заклик до єднання, заради Перемоги.

Запрошуємо читачів до нашої бібліотеки.