GREEN GRAY Red

Протокол № 15

ПРОТОКОЛ № 15

ЗАСІДАННЯ  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

КЗ «Мелітопольське училище культури»

06  серпня 2019 р.                                                                        м. Мелітополь

Голова:     Єгоров М.О.

Секретар:  Проскуріна Г. В.

Присутні:Шпиченко М.І      - заст. директора з навчальної роботи,

                                                    заступник голови комісії;

                  Кононихін В.П.    – відповідальний за працевлаштування;

                  Шитіков В.В.         - голова ПЦК духових інструментів;

                  Фтіц Т.А.                - голова ПЦК народних інструментів;

                  Островський О.Д. -  голова ПЦК баяну;

                  Засипкін О.В.         - голова ПЦК ДПМ;

                  Черкес Л.О.            - голова ПЦК хореографічних дисциплін;

                  Юдіна Ю.В.            - голова ПЦК дириг.-хор. та муз.-теорет.дисц.;

                  Бервецький Б.С.     - голова ПЦК режисерських дисциплін;

                  Білоконь В.І.           - голова ПЦК культурно-дозвіллєвої діяльності.

                 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1. Про оприлюднення рейтингового списку та надання рекомендацій на зарахування вступників заочної форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

1.1. Про надання рекомендацій до зарахування вступників заочної форми навчання спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» з повною загальною середньою освітою для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаза кошти фізичних та юридичних осібта на місця державного замовлення.

1.3. Про надання рекомендацій до зарахування вступників заочної форми навчання спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на другий курс у межах ліцензованого прийому.

1.СЛУХАЛИ:

Проскуріну Г. В., відповідального секретаря приймальної комісії

1.1.Рейтинговий список вступників заочної форми навчання з повною загальною середньою освітою, рекомендованих до зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб:

ГАЛУЗЬ  02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Спеціалізація: «Видовищно-театралізовані заходи»

 

П.І.Б.

Ориг.

докум.

про освіту

Конк.бал

Рекомендації

1.

Скиперська Мар’яна Олексіївна

+

528

Держ. замовлення

2.

Лежепьокова Лілія Сергіївна

+

506

Держ. замовлення

3.

Ярошенко Світлана Сергіївна

+

466

Контракт

4.

Прокопенко Людмила Олександрівна

+

459

Держ. замовлення

5.

Кобан Надія Геннадіївна

+

446

Держ. замовлення

6

Самченко Єлизавета Дмитрівна

+

445

Держ. замовлення

7.

Ніколенко Ірина Борисівна

+

429

Держ. замовлення

8.

Мартиненко Анастасія Олегівна

+

387

Держ. замовлення


 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до зарахування  за рейтинговими списками.

 

2.СЛУХАЛИ:

Юдіну Ю.В., відповідального секретаря приймальної комісії:

Рейтинговий список вступників заочної форми навчання спеціальності «Бібліотечна справа» з повною загальною середньою освітою, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

 

ГАЛУЗЬ  02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спеціалізація «Бібліотечна справа»

 

П.І.Б.

Ориг.

докум.

про освіту

Конк.бал

Рекомендації

1.

Ширяєвська Оксана Миколаївна

+

 580

 Контракт

2.

Маврова Ганна Василівна

+

 558

Контракт

3.

Федоров Максим Миколайович

+

519

  Контракт

4

Іваненко Юлія Сергіївна

+

489

Контракт

5.

Комбарова Наталія Вікторівна

+

488

Контракт

6.

Кірчева Наталія Вікторівна

+

387

     Держ. замовлення

7.

Давидхан Єлизавета Андріївна

+

364

     Держ. замовлення

 

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до зарахування  за рейтинговими списками.