GREEN GRAY Red

Головна Новини ПЦК, Всі новини ПЦК менеджмент соціокультурної діяльності

Захист курсових робіт з народознавства

  5 грудня  в училищі згідно навчального плану відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Народознавство» (керівник студентських робіт – викладач-методист Білоконь В.І.). Провідний викладач дисципліни «Народознавство» Омельчук О. І. та Білоконь В. І. оцінювали роботи студентів другого курсу спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізації  «Видовищно-театралізовані заходи» (26 групи). Комісія високо оцінила перші  розвідки студентів, відзначивши належний рівень підготовки та захисту курсових робіт.

  Підготовка курсових робіт є важливим етапом засвоєння студентами пошукових навичок і вмінь. Курсова робота допомагає заглибитися в тему і досконало вивчити її, щоб потім застосувати здобуті знання у професійній діяльності.

  При підготовці курсових робіт  проводився пошук та відбір необхідного матеріалу, закладаються основи майбутнього спеціаліста, який буде дбати про збереження  традицій і обрядів українців.

  Теми курсових робіт характеризуються актуальністю та різноплановістю: «Державна символіка України» (Форис Г.), «Сім’я та сімейний побут в Україні» (Стрілецька К.), «Походження географічних назв України» (Шитко Д.),  «Українська демонологія» (Панченко К.), «Пасхальна обрядовість українського народу» (Качур К.), «Корифеї українського театру» (Філіппова П.), «Поховальна обрядовість українців» (Пилипенко А.), «Історія писемності в Україні» (Федорова В.), «Українська хореографія» (Комарницька С.), «Українська діаспора» (Пасько С.).

  Під час захисту курсових робіт студенти продемонстрували належний рівень володіння матеріалом із теми дослідження, вміння аналізувати джерела, обґрунтовувати власну точку зору та навички вести дискусію.

Як найбільш ґрунтовний захист, комісією відмічено курсові роботи Стрілецької Катерини, Пилипенко Азалії, Панченко Катерини та Комарницької Софії.

                                   Підготував викладач-методист В. І. Білоконь