GREEN GRAY Red

Головна Новини ПЦК, Всі новини ПЦК диригентсько-хорових Обласний вебінар «Використання кейс-методу під час викладання спецдисциплін»

Обласний вебінар «Використання кейс-методу під час викладання спецдисциплін»

25 жовтня 2018 року викладачі училища культури Шпиченко М.І., Юдіна Ю.В., Марташов П.Я. мали нагоду стати учасниками обласного  вебінару  «Використання кейс – методу під час викладання спецдисциплін», який підготувала та провела майстер виробничого навчання Запорізького технічного коледжу.

Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у Великобританії, США, Німеччини, Данії та інших країнах стала Case study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світової практиці відводиться важливе місце для вирішення сучасних проблем у навчанні.

В Україні даний метод став поширюватись тільки у другій половині 90-х років ХХ ст. як пізнавальна акселерація у процесі вивчення природничих наук.

В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здібностей.

Суть методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни.

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що,безумовно, є діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти.

Цілі, на які спрямовано використання кейс-метод, залежать від типу конкретної ситуації, а саме виділяють: кейс-потреби, кейс-вибір, кризовий кейс, конфліктний кейс, кейс-боротьба, інноваційний кейс.

Кейс-метод має певні переваги, так як є не тільки навчальним, а й має великий виховний потенціал з позиції формування особистісних якостей:  розвиток працьовитості, розвиток креативності,  формуванні здатності до конкурентоспроможності,  формуванні готовності взяти на себе відповідальність за результати власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи і т. ін.

Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує великих матеріальних і часових витрат й допускає варіативність навчання. Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивчені нової теми у викладенні теоретичного матеріалу,  так і може використовуватися з метою узагальнення та систематизації матеріалу. Як інтерактивний метод навчання кейс-метод ефективний у використанні вивчення економічних, суспільних і соціальних наук, мови й літератури та професійних дисциплін.      

Цілком ймовірно найближчими роками ситуативна методика стане домінуючою. Але вже в наш час в її розвитку спостерігається поєднання накопиченого міжнародного досвіду з національною методичною специфікою.

Підготувала викладач-методист Юдіна Ю. В.