GREEN GRAY Red

Звіт про роботу кабінету «Методика роботи з творчим колективом»

у І семестрі 2018/2019 навчального року

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що впроваджується у закладі вищої освіти через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у здобувачів освіти, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Кабінет «Методика роботи з творчим колективом» є головним центром і основою спеціалізації «Народне пісенне мистецтво». На базі кабінету здійснюється загальна творча задача предметно-циклової комісії  музично-теоретичних та диригентсько-хорових дисциплін – виховання компетентного спеціаліста-хормейстера, обізнаного у всіх аспектах спеціалізації.

Аудиторія задіяна для проведення профілюючих дисциплін «Хоровий клас», «Диригування та ЧХП», «Хорова література», «Хорознавство та методика роботи з хоровим колективом», «Ансамбль».

Робочі навчальні програми з вищезазначених дисциплін на початку І навчального семестру було змінено згідно з діючими вимогами навчального плану 2018 року.

Робочі навчальні програми навчальних дисциплін розроблялись викладачами предметно-циклової комісії на основі типових навчальних програм навчальних дисциплін. Робочі навчальні програми є нормативними документами навчального закладу, в них відображається конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю.

Проаналізувавши зміни в робочій навчальній програмі з хорових дисциплін за новим планом, можна зробити висновок, що зменшення кількості загального обсягу годин зроблено за рахунок зменшення годин самостійної роботи студентів, але не в однаковій мірі.

Найбільших змін перетерпіла робоча навчальна програма з дисципліни «Хорова література». Перевага за новим навчальним планом була надана самостійному вивченню студентами матеріалу.

Кожна з профілюючих дисциплін підкріплена навчально-методичним комплексом у повному обсязі за загальноприйнятою структурою: система поточного та підсумкового контролю, самостійна робота студентів. Крім того,  кабінет містить різноманітний методичний матеріал та літературу: методичні розробки та рекомендації до самостійної роботи студентів і як додатковий матеріал за найбільш складними темами курсу, зокрема «Хорової літератури», «Хорознавства»; посібники  теоретичних засад з «Диригування», «Хорового класу», «Хорової літератури», «Хорознавства»; CD-записи хорових та вокальних творів, що вивчаються.

На протязі І семестру проводилася робота щодо удосконалення змісту навчання, а саме оновлення навчально-методичного забезпечення, зокрема, лекційних матеріалів,  тематики контрольних робіт, наочних матеріалів, переліків питань для перевірки знань студентів тощо. Поповнювалася навчально-методична база щодо організації самостійної роботи студентів, що також сприяє підвищенню результативності навчального процесу.

У жовтні 2018 р. студентський хоровий колектив «Світанок» прийняв участь у ІХ Всеукраїнському козацькому фестивалі «Покрова на Хортиці» (м. Запоріжжя).

Кабінет впродовж багатьох років є основною базою для проведення заходів інших музичних спеціалізацій.

У жовтні предметно-циклова комісія баяну проводила конкурс баяністів серед студентів хорового, народного, режисерського та хореографічного відділень.

На початку листопада предметно-циклова комісія фортепіано проводила  музичну вітальню до 120-річчя від дня народження Дж. Гершвіна. Також був проведений конкурс на найкраще виконання етюдів «Юний віртуоз».

Наприкінці семестру студентами ІІ курсу спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» була проведена відкрита виховна орг. година за темою: «Традиції святкування Нового року в різних країнах світу». У своїй презентації студенти охопили традиції країн Європи, Азії та Америки.

 

      Підготувала зав.кабінетом, викладач вищої категорії

Костиць В.П.