GREEN GRAY Red

Обсяг прийому

ОБСЯГ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРИЙОМУ

на підготовку фахівців в Мелітопольському училищі культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 2018-2019 навчальний рік

Ліцензований обсяг прийму

Денна форма

Заочна форма

Всього

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

20

20

40

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

57

50

107

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

15

15

30

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

15

15

30

Всього:

 

107

100

207

 

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців в Мелітопольському училищі культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 2018-2019 навчальний рік

Напрям підготовки фахівців

Назва спеціальності

Денна форма

Заочна форма

Всього

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8

8

16

 Менеджмент соціокультурної діяльності

41

20

61

 Хореографія

12

6 18

 Образотворче митецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

8

-

8

ВСЬОГО:

69

34

103

 

Працевлаштування