GREEN GRAY Red

Конкурс щодо визначення претендентів на посаду директора

ОГОЛОШЕННЯ

Запорізька обласна рада

оголошує конкурс щодо визначення претендентів на посаду

директора комунального закладу«Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної ради

Основні вимоги до претендентів(відповідно до статті 42, пп. 5, 121, 16 п. 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»): громадянство України, вільне володіння державною мовою, стаж роботи на посадах педагогічних (науково-педагогічних) працівників не менше як 10 років.

Претенденти для участі у конкурсі подають документи, передбачені Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я Запорізької обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я Запорізької обласної ради, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Заяви на участь у конкурсі з необхідними документами приймаються за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, каб. 490, каб. 484-2 (з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 15.45), електронна пошта kadry@zor.gov.ua. При собі мати оригінали документів.

Документи приймаються протягом двох місяців з дня публікації цього оголошення.

Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (061) 239-07-12, Волкова Наталія Євгенівна, заступник начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради, секретар комісіїабо за тел.: (061) 239-07-95, Лісова Марина Миколаївна, начальник відділу трудових відносин управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату обласної ради.