GREEN GRAY Red

Відкрите заняття з предмета «Математика»

1 березня  на предметно-цикловій комісії  соціально-гуманітарних дисциплін відбулося відкрите заняття з предмета  «Математика» викладача  Титаренко Наталії Євгенівни зі студентами 13 групи.

Тема відкритого заняття:  «Властивості та графіки трибометричних функцій y= sinx, y= cosx, y= tgx, y= ctgx».

На занятті використовувались різні форми і методи – традиційні: коментування, пояснення, аналітика; інноваційні: презентації, тестування, демонстрація, робота в групах, гра «Відгадайте слово», «Так чи ні», «Мікрофон», міні-проекти, як самостійна робота студентів.

Викладач  підготував методичну розробку відкритого заняття.

Зав.методичним кабінетом: Сергєєва Т.А.