GREEN GRAY Red

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Вхідний номер на порталі №15035FX335671

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

 

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

N 1від 20.03.2015

1. Замовник.

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02214633

1.3. Місцезнаходження:

пр.Б.Хмельницького, буд.41, Запорізька область, м. Мелітополь,72309

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):

Єгоров Михайло Олексійович, директор, пр. Б. Хмельницького, буд. 41, Запорізька область, м. Мелітополь, 72309,тел. (0619) 43-50-80, телефакс (0619) 43-50-80, e-mail: melkult@ukr.net

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування:

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

(послуги з централізованого постачання теплової енергії)

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 529,32 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: пр.Б.Хмельницького, буд.41,

 пр.Б.Хмельницького, буд.41а,

Запорізька область, м. Мелітополь,72309

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

протягом 2015 року

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www.kultura.zp.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.02.2015р. №033483

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.02.2015р. №033483/1

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 06.02.2015р.№038988

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 11.03.2015р. №080935

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 27.01.2015

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 27.01.2015р. о 1400за адресою замовника у кабінеті директора.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

_640188,65 грн. з ПДВ_
                 (цифрами)

_Шістсот сорок тисяч сто вісімдесят вісім гривень, 65 копійок з ПДВ_________.
                  (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»

7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05541114

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

вул.Луначарського, буд. 61, Запорізька область, м. Мелітополь,72312,

телефон (0619) 44-06-41, телефакс (0619) 44-06-49

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 02.03.2015р. 640188,65грн. (Шістсот сорок тисяч сто вісімдесят вісім грн. 65 коп.), у тому числі ПДВ 106698,11грн. (Сто шість тисяч шістсот дев’яносто вісім грн. 11 коп.)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі: Не було

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель":

Відповідно до п.3 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII(зі змінами) Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі послуг з централізованого постачання теплової енергії.

11. Інша інформація:

Для забезпечення протягом 2015 року тепловою енергією училища, недопущення погіршення умов навчання студентів та умов праці робітників, а також для збереження цілісності теплових мереж, враховуючи, що послуги з постачання теплової енергії за вказаними адресами  в м. Мелітополі  надаються лише однією організацією, а саме товариством з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» (підтвердження – інформація на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України www.amc.gov.uaза номером 390 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій),  не укладення   договору на постачання  вище зазначених послуг може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків.

Переговорна процедура закупівлі обрана відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII (зі змінами), а саме, відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

      Річний план закупівель на 2015 рік, річний план закупівель на 2015 рік зі змінами, інформацію про застосування  переговорної процедури закупівлі, обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, повідомлення про акцепт   пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, інформацію про результати проведення переговорної процедури закупівлі, звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі) розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України www.tender.me.gov.ua.

      Дата акцепту – 02.02.2015р.   

Моніторинг процедури закупівлі за зверненням комітету з конкурсних торгів Міністерством економічного розвитку і торгівлі України не здійснювався.

Предмет закупівлі був визначений на основі державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 за показником п’ятого знаку класифікатора.

До участі у перговорній процедурі закупівлі не залучались експерти.

Дії комітету з конкурсних торгів замовника не оскаржувались, тому процедура закупівлі не зупинялась.

Рішень щодо виключення зі складу комітету з конкурсних торгів осіб, що входять до його складу, та порушень за результатами діяльності комітету з конкурсних торгів комунального  закладу «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради, не було.

Переможець торгів є платником податку на додану вартість, тому в звіті ціна вказана з урахуванням ПДВ.

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Учасник – переможець Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» має ліцензії на виробництво (АД №041883), постачання (АД №041885) та транспортування (АД № 041884) теплової енергії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Єгоров М.О.              директор-голова комітету з конкурсних торгів

Танасійчук М.Г.         заступник директора з адміністративно-господарської              

                                   роботи-заступник голови комітету з конкурсних торгів

Дитюк О.Б.              провідний економіст-секретар комітету з конкурсних торгів Сарматіна І.В.         головний бухгалтер- член комітету з конкурсних торгів Медведєва К.О.        юрисконсульт- член комітету з конкурсних торгів_____________________________________________________________________.
                       (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                         М.О. Єгоров

                                                                                                              (підпис)                      (ініціали, прізвище)

 

Вхідний номер на порталі №15035FX335671