Повідомлення про внесення змін до договору

Останнє оновлення: Середа, 01 квітня 2015, 13:18

Вхідний номер на порталі №15035FX338852

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.02.2015р.№033483

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору: 193

2.2. Дата укладення договору: 02.03.2015р.

3. Замовник.

3.1. Найменування: Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради

3.2. Код за ЄДРПОУ: 02214633

3.3. Місцезнаходження:

пр.Б.Хмельницького, буд.41, Запорізька область, м. Мелітополь,72309

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»

4.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05541114

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

вул.Луначарського, буд. 61, Запорізька область, м. Мелітополь,72312,

телефон (0619) 44-06-41, телефакс (0619) 44-06-49

5. Зміни до договору про закупівлю.

5.1. Дата внесення змін до договору: 20.03.2015р.

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно кошторису бюджету області на 2015 рік та п.1 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» загальна сума Договору про закупівлю послуг за державні кошти від  02.03.2015р. № 193 складає 640188,65 грн. (Шістсот сорок  тисяч  сто вісімдесят вісім гривень 65 копійок), у тому числі ПДВ 106698,11 грн. (Сто шість тисяч шістсот дев’яносто вісім гривень 11 копійок), згідно з пунктом  1.3. Договору зменшується  на 97115,65 грн. (Дев’яносто сім тисяч сто п’ятнадцять гривень 65 копійок). Загальна сума договору становить 543073,00 грн. (П’ятсот сорок три тисячі сімдесят три гривні 00 копійок),утому числі ПДВ 90512,17грн.(Дев’яносто тисяч п’ятсот дванадцять гривень 17 копійок). Обсяг закупівлі 350,2 Гкал.

         1. Останній абзац  п. 1.2. викласти у наступній  редакції:

Орієнтовно відпуск складатиме  350,2 Гкал, орієнтовна вартість  543 073,00  грн. (П’ятсот сорок три тисячі сімдесят три грн. 00 коп.), у тому числі  ПДВ 90512,17 грн. (Дев’яносто тисяч п’ятсот дванадцять грн. 17 коп.).

         2. Перший  абзац  п. 3.1. викласти у наступній  редакції:     

 Ціна цього договору становить:   543 073,00  грн. (П’ятсот сорок три тисячі сімдесят три грн. 00 коп.), у тому числі  ПДВ 90512,17 грн. (Дев’яносто тисяч п’ятсот дванадцять грн. 17 коп.).

2. Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.02.2015р. № 279 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ТОВ “Мелітопольські теплові мережі”, п. 7 ч. 5 ст. 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197 – VІI, доповнити п. 3.1. Договору абзацом наступного змісту:

«Для нарахування плати на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання  з 01 березня 2015 року встановлено двоставковий тариф, який містить дві складові:

·                     умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію 1492,03грн/Гкал (без ПДВ)-для бюджетних установ;

·                     умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) — 15301,91грн/Гкал/год (без ПДВ)-для бюджетних установ.»

3. п.5.1. Договору викласти у наступній редакції:

     5.1. Строк надання послуг: січень – частково грудень  2015 року

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору:

п.1 ч.5 ст.40Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII(зі змінами) - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                           М.О. Єгоров

                                                                                                       (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

 

Вхідний номер на порталі №15035FX338852