GREEN GRAY Red

Випускники предметно-циклової комісії бібліотечна справа

2016 року

 

 

Гогунська Марина Юріївна

Володіє:

 • професійними навичками обслуговування користувачів в бібліотеці;
 • вміє складати бібліографічні огляди та списки літератури різноманітної тематики;
 • приймає активну участь у підготовці масових заходів;
 • здобула навички палітурної справи та комп’ютерних технологій;
 • збагачує свої знання шляхом самоосвіти та самоаналізу; уміє брати участь в дискусіях та здатна до вибору оптимальних рішень.

        Відповідальна, доброзичлива, відверта, наполеглева у досягненні мети.

 

Залата Катерина Олександрівна

Володіє:

 • професійними навичками аналітико-синтетичної обробки документів;
 • навичкамизв’язкуз громадськістю  та просвітницькими організаціями для конкретизації планування роботи бібліотек;
 • засвоїла навички бібліографування документів та інформування споживачів;
 • здобула вміння палітурної справи та ораторської майстерності.

         Доброзичлива, відповідальна, впевнена у своїх здібностях, швидко знаходить спільну мову з людьми.

Зінченко Тетяна Володимирівна

Володіє:

 • сучасною системою соціальних комунікацій;
 • здатна використовувати теоретичні і практичні навички з аналітико-синтетичного перероблення інформації для наукової обробки документів;
 • вільно володіє бібліотечними інформаційно-пошуковими системами;
 • засвоїла навички обліку і комплектування бібліотечного фонду;
 • володіє комп’ютерними технологіями та автоматизованими бібліотечними базами даних;
 • виявляє стійкий інтерес до професії,має організаторські та управлінські здібності;

         Відверта, щира, доброзичлива, товариська, відповідальна. Займає активну принципову позицію у суспільстві.

Литягіна Крістіна Юріївна

Володіє:

 • знаннями в галузі технічних засобів і сучасних інформаційних технологій;
 • має професійний підхід до задоволення інтересів та потреб різних категорій споживачів інформації засобами друкованих, наочних, усних форм роботи;
 • здатна оперувати різною за змістом, походженням, джерелами та видами інформацією, формувати довідково-бібліотечний фонд;
 • виявляє стійкий інтерес до професії, має організаторські та творчі здібності;
 • приймає активну участь у підготовці і проведенні публічних заходів для різних вікових груп та соціальних категорій користувачів.

         Креативна, адаптивна і комунікабельна, толерантна, відповідальна, відверта, впевнена і наполеглива у досягненні своєї мети.

Іщенко Валентина Леонідівна

Володіє:

 • професійними знаннями форм і методів бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів;
 • навичками аналітичної переробки інформації різної за змістом;
 • практичними навичками бібліографування документів, складання книжкових виставок;
 • інформаційними бібліотечними технологіями, комп’ютерними мережами та використанням Інтернет-ресурсів;
 • здобула навички палітурної справи.

         Доброзичлива, щира, чуйна, швидко знаходить спільну мову з людьми.

Черткова Світлана Сергіївна

Володіє:

 • знаннями щодо організації та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 • методикою складання бібліографічних описів на різні види документів, систематизації, визначення предметних рубрик, складання оглядів документів;
 • здатна застосовувати теоретичні знання та практичні навички з вивчення інформаційних потреб та обслуговування різних категорій споживачів;
 • працює з автоматизованими бібліотечними технологіями, застосовує вміння пошуку інформації в мережі Інтернет;
 • здатна займатися дослідницькою та науковою діяльністю
 • приймає активну участь у підготовці сценаріїв і проведенні масових заходів на базі бібліотек.

         Доброзичлива, відверта, цілеспрямована, комунікабельна, креативна. Здатна застосовувати свої знання, вирішувати поставлені завдання.

Солопова Марія Олександрівна

Володіє:

 • професійними знаннями організації і ведення традиційних та електронних каталогів і картотек бібліотеки;
 • має базові уявлення про соціальні і технологічні функції управління бібліотекою;
 • вміє аналізувати і переробляти інформацію різноманітну за змістом, походженням, джерелами, видами та використовувати її в професійній діяльності;
 • здобула навички палітурної справи та комп’ютерних технологій;
 • збагачує свої знання шляхом самоосвіти та самоаналізу.

         Комунікабельна, креативна, доброзичлива, відверта. Займає стійку життєву позицію. Впевнена і наполеглива у вирішенні поставлених завдань.