Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

ПОВІДОМЛЕННЯ про акцепт пропозиції конкурсних торгів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,

або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02214633

1.3. Місцезнаходження:

пр.Б.Хмельницького, буд.41, Запорізька область, м. Мелітополь,72309

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі:

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія))

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 529,32 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:пр.Б.Хмельницького, буд.41,

пр.Б.Хмельницького, буд.41а,

Запорізька область, м. Мелітополь,72309

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

протягом 2016року

3. Процедура закупівлі:Переговорнапроцедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 03.02.2016р. №029032

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»

5.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05541114

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:

вул.Луначарського, буд. 61, Запорізька область, м. Мелітополь,72312,

телефон (0619) 44-06-41, телефакс (0619) 44-06-49

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

_______739903,97 грн.  з  ПДВ__
                           (цифрами)

Сімсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот три гривні, 97 копійок  з ПДВ
                           (словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):05.02.2016р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):відповідно до ч.3 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII (зі змінами) – Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

 

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                          М.О. Єгоров

                                                                                                          (підпис)                           (ініціали, прізвище)