РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 №428)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2014 рік
Комунальний заклад „Мелітопольське училище культури” Запорізької обласної ради,  02214633

 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Гаряча вода; постачання пари та гарячої води
ДК 016-2010 - 35.30.1

2271

Обласний бюджет Запорізької області

444702,00 коп. (чотириста сорок чотири тисячі сімсот  дві гривні,00коп.) в т.ч. ПДВ 74117,00грн.(сімдесят чотири тисячі сто сімнадцять гривень, 00коп.)

Закупівля у одного учасника

Січень  2014 року

В.о. директора Комунального закладу «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради
(голова комітету з конкурсних торгів)
Грицаненко
Віктор 
Васильович

Департамент культури, туризму, національ-ностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  10.01.2014 р. № 1

Голова комітету з конкурсних торгів                                                      Грицаненко В.В.                                                       _______________
(прізвище, ініціали)                                                                          (підпис)                 

М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    Заіченко С.В.                                                          ________________ 
(прізвище, ініціали)                                                                               (підпис)