Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про переведення здобувачів освіти

положення

tryzub1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(КЗ «МФК КіМ» ЗОР)

Код ЄДРПОУ 02214633

Н А К А З

08 січня 2024 р.                         м. Запоріжжя                                    № 04-осн.

Про затвердження та введення в дію
Положення про переведення
здобувачів освіти КЗ «МФК КіМ» ЗОР»
на вакантні місця регіонального замовлення

 На підставі Конституції України; ст. 70 Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII«Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями); Закону України від 13.01.2005 р. № 2342–ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; Закону України від 26.04.2001 р. № 2402–ІІІ «Про охорону дитинства»; Закону України від 22.10.1993 р. № 3551–ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Указу Президента України від 29.10.2014 р. № 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян»; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» № 413 від 20.08.2014 р.; «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452; листа МОНУ № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про переведення на вакантні місця регіонального замовлення»; Статуту коледжу; інших нормативно-правових актів стосовно освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти; Положення про організацію освітнього процесу в «МФК КіМ»  ЗОР (зі змінами), затвердженого наказом по коледжу № 137-осн. від 29.08.2023 р.;  рішення педагогічної ради коледжу (протокол № 10 від 29.12.2023 року), з метою впорядкування процедури переведення здобувачів освіти ДФН та ЗФН коледжу на вакантні місця регіонального замовлення формування, відповідного рівня фахової передвищої освіти,  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити та ввести в дію «Положення про переведення здобувачів освіти Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради на вакантні місця регіонального замовлення» – додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність наказ по КЗ «МФК КіМ» ЗОР № 140-осн. від 22.09.2021 р. «Про затвердження Положення про переведення студентів  на вакантні місця регіонального замовлення в КЗ "МФК КіМ" ЗОР».
 3. Навчальній частині коледжу та її структурним підрозділам у роботі керуватися «Положенням про переведення здобувачів освіти Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради на вакантні місця регіонального замовлення», затвердженим цим наказом.
 4. Завідувачу відділення навчальної частини Ользі БОРЩ в 3-денний термін довести дане Положення до всіх педагогічних працівників та здобувачів освіти коледжу.
 5. Оприлюднити «Положення про переведення здобувачів освіти Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради на вакантні місця регіонального замовлення» на вебсайті закладу.
 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                      Людмила ЧЕРКЕС

Узгоджено:

провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН_________________   «____»__________ 2024 р.

зав.відділення навчальної частини Ольга БОРЩ_____________ «____»___________2024 р.

 

muk-polojenna2024

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. «Положення про переведення здобувачів освіти Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради на вакантні місця регіонального замовлення» (далі – Положення) розроблено відповідно до:

 • Конституції України;
 • ст. 70 Закону України від 06.06.2019 р. № 2745-VII«Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Закону України від 13.01.2005 р. № 2342–ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • Закону України від 26.04.2001 р. № 2402–ІІІ «Про охорону дитинства»;
 • Закону України від 22.10.1993 р. № 3551–ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Указу Президента України від 29.10.2014 р. № 835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України» № 413 від 20.08.2014 р.;
 • «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.1996 за № 427/1452;
 • листа МОНУ № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про переведення на вакантні місця регіонального замовлення»;
 • Статуту КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • Положення про організацію освітнього процесу в «МФК КіМ» ЗОР (зі змінами), затвердженого наказом по коледжу № 137-осн. від 29.08.2023 р.;
 • інших нормативно-правових актів чинного законодавства України стосовно освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти.

1.2. Дане Положення регулює порядок переведення осіб (п. 3.1,3.2, 3.3 Положення «Про організацію освітнього процесу в КЗ «МФК КіМ» ЗОР (зі змінами), затверджене наказом № 137-осн. 29.08.2023 р.), які навчаються в Комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – КЗ «МФК КіМ» ЗОР) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (далі – на договірній основі), на вакантні місця регіонального замовлення.

1.3. Переведення здобувачів освіти, які навчаються на договірній основі в КЗ «МФК КіМ» ЗОР, на місця регіонального замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання регіонального замовлення на підготовку фахівців.

1.4. Переведення здобувачів освіти, які навчаються на договірній основі, на місця регіонального замовлення здійснюється за умови наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць. Вакантні місця регіонального замовлення з’являються:

 • в результаті відрахування з КЗ «МФК КіМ» ЗОР здобувачів освіти, які навчалися на місцях регіонального замовлення;
 • переведення їх на іншу форму навчання або до іншого навчального закладу;
 • у разі виділення регіональним замовником додаткового бюджетного місця.

1.5. Переведення здобувачів освіти з навчання на договірній основі на місця регіонального замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму підготовки (спеціальності) після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній основі за умови згоди замовника.

Згода замовника оформлюється додатковою угодою про розірвання договору про навчання.

1.6. Переведення здобувачів освіти з навчання на договірній основі на місця регіонального замовлення проводиться за умови позитивного рішення конкурсної комісії та педагогічної ради коледжу.

1.7. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця регіонального замовлення мають і здобувачі освіти, які вступили до інших вищих навчальних закладів, навчались за рахунок коштів регіонального бюджету і отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

1.8. За відсутності вакантних місць регіонального замовлення на даному напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів (спеціальностей) здійснюється лише з дозволу регіонального замовника.

ІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ

2.1. Вакантні місця регіонального замовлення визначаються станом на    01 лютого та 15 вересня.

Про наявність вакантних місць регіонального замовлення на певному курсі, напрямі підготовки (спеціальності) навчальна частина повідомляє через оголошення здобувачів освіти.

Претендент на переведення подає до навчальної частини заяву на ім’я директора коледжу (додаток 1) із зазначенням мотивації переводу до 20 лютого або до 20 вересня.

Заява з резолюцією директора передається до Конкурсної комісії.

Конкурсна комісія створюється наказом директора і являє собою постійно діючий орган.

До складу конкурсної комісії за посадами входять: заступники директора з навчальної та виховної роботи, голови циклових комісій коледжу, завідувач відділення навчальної частини, представник студентського самоврядування, коледжу, фахівець бухгалтерської служби та провідний юрисконсульт.

2.1.1. Для забезпечення виконання планових показників випуску фахівців з вищою освітою за кошти регіонального бюджету, Конкурсна комісія збирається на позачергові засідання у разі виникнення вакантних місць регіонального замовлення в період з 01 лютого до 20 червня. В такому випадку конкурс оголошується шляхом об’яви на офіційному вебсайті коледжу.

2.1.2. Справи щодо переведення осіб, перелічених у п. 2.3 розглядаються директором без скликання Конкурсної комісії.

2.2. Протягом 10 календарних днів Конкурсна комісія формує справи претендентів на переведення. До матеріалів справи входять:

 • заява здобувача освіти, який претендує на переведення;
 • витяг оцінок з навчальної картки здобувача освіти за останні два семестри;
 • копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);
 • подання органу студентського самоврядування КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • довідка про участь здобувача освіти в громадському житті коледжу, країни, підписана куратором групи та головою циклової комісії;
 • оригінал документа про повну середню освіту (у разі його відсутності в особовій справі);
 • копія договору про навчання в КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • інші документи, які можуть вплинути на рішення комісії.

До участі в конкурсі не допускаються здобувачі освіти, які протягом навчання порушували правила внутрішнього розпорядку коледжу, та які мають заборгованість по оплаті за попередні семестри.

2.3. Поза конкурсом мають право на переведення здобувачі освіти з числа:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які потребують соціального захисту (Закон України від 13.01.2005 р. № 2342–ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»);
 • дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей (ст. 19 Закону України від 26.04.2001 р. № 2402–ІІІ «Про охорону дитинства»).

2.4. Першочергово (за умови успішного навчання та за інших рівних умов) мають право на переведення здобувачі освіти з числа:

 • дітей, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, учасників бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
 • дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • осіб, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане право на особливості здобуття освіти;
 • дітей з малозабезпечених сімей; сімей, де обидва батьки є інвалідами; один з батьків – інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько – інвалід, який виховує дитину без матері;
 • інші категорії, які визначені чинним законодавством України.

2.5. Комісія при винесенні рішення враховує рейтинг успішності студентів на підставі середнього балу за останні два семестри (ОС «бакалавр») або останній семестр. За умови рівного середнього балу успішності переваги надаються здобувачам освіти, які беруть активну участь в навчальній та громадській роботі коледжу; є переможцями олімпіад, конкурсів, конференцій, нагороджені грамотами, мають наукові статті, доповіді.

2.6. Рішення Конкурсної комісії про рекомендацію до переведення здобувачів освіти, які навчаються на договірній основі, на місця регіонального замовлення приймається шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом.

При рівних голосах переважне право має голос голови Конкурсної комісії. Конкурсна комісія є правомочною при наявності на її засіданні 2/3 членів комісії.

2.7. У випадку відсутності заяв здобувачів освіти, які навчаються на договірній основі, про переведення на наявні вакантні місця регіонального замовлення на даному напрямі підготовки (спеціальності) Конкурсна комісія може прийняти рішення про звернення за дозволом до регіонального замовника переведення на ці місця здобувачів освіти з інших напрямів підготовки (спеціальностей).

2.8. Переведення здобувачів освіти КЗ «МФК КіМ» ЗОР з навчання на договірній основі на навчання за кошти регіонального бюджету здійснюється лише за наявності вакантних бюджетних місць та за умови повної оплати за надані освітні послуги (в тому числі за поточний семестр до дати переведення): в межах одного напряму підготовки (спеціальності) – наказом директора коледжу;

2.9. Прийом на вакантні місця регіонального замовлення, які виникають станом на 01 липня, здійснюється в період щорічної вступної кампанії.

Підготувала зав .відділення навчальної частини

Ольга БОРЩ______________________________

Узгоджено:

Провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН_______________

Головний бухгалтер Ольга ПИСАРЕНКО________________  

 

Додаток 1

Директору  КЗ «МФК КіМ» ЗОР
Людмилі ЧЕРКЕС                  
студента(ки) ___________курсу,
групи ______________________
напряму підготовки (спеціальності)
_______________________________
_______________________________
денної (заочної) форми навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб
_______________________________
(прізвище)
_______________________________
(ім’я, по батькові)
Адреса: ________________________
_______________________________
Конт. телефон: __________________

ЗАЯВА

Прошу перевести мене з навчання на договірній основі за кошти фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням за рахунок вакантних місць та змінити джерело фінансування – за кошти регіонального бюджету.

До заяви додаю наступні документи:

 1. витяг з навчальної картки;
 2. подання органу студентського самоврядування;
 3. копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг;
 4. довідка про участь в науковому або громадському житті коледжу, країни;
 5. оригінал документа про повну середню освіту (у разі його відсутності в особовій справі);
 6. додаткова угода про розірвання договору на навчання з підписами замовника та студента (у 3-х прим.);
 7. клопотання голови циклової комісії за спеціальністю.

(дата) (підпис)

 

Заява має бути завізована:

 • головою циклової комісії;
 • головним бухгалтером (про відсутність заборгованості по оплаті);
 • провідним юрисконсультом коледжу (зокрема, візує додаткову угоду).