Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

Антикорупційна програма

item 1
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(КЗ «МФК КіМ» ЗОР)

Код ЄДРПОУ 02214633

Н А К А З

03 січня 2023 р.                          м. Запоріжжя                                   № 03-осн.

 

 Про затвердження
Антикорупційної програми
КЗ «МФК КіМ» ЗОР на 2023-2025 рр.

На виконання вимог ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», глави 2 розділу V «Методології управління корупційними ризиками», затвердженої наказом  № 830/21 Національного агентства з питань запобігання корупції 28.12.2021 р., враховуючи роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, надані листом № 22-03/24055-22 від 24.11.2022 р., наказу НАЗК від 10.12.2021 р.  № 794/21 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» та іншого антикорупційного законодавства України, в якому визначено комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності коледжу, на підставі протоколу № 6 від 03.01.2023 р. Методичної ради КЗ «МФК КіМ» ЗОР, з метою запобігання корупційних правопорушень у діяльності педагогічних працівників та посадових осіб КЗ «МФК КіМ» ЗОР, створення системи запобігання проявам корупції та забезпечення правової бази функціонування коледжу

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію Антикорупційну програму Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради на 2023–2025 рр. – (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ по КЗ «МФК КіМ» ЗОР № 47-осн. від 06.03.2021 р. «Про затвердження Антикорупційної програми КЗ «МФК КіМ» ЗОР на 2021-2022 рр.».

3. Призначити відповідальною особою за реалізацію Антикорупційної програми КЗ «МФК КіМ» ЗОР МЕДВЕДЄВУ Катерину Олексіївну – уповноважену з антикорупційної діяльності коледжу.

4. Катерині МЕДВЕДЄВІЙ – уповноваженій з антикорупційної діяльності коледжу:

4.1. здійснити контроль за розміщенням тексту Антикорупційної програми на вебсайті коледжу у постійному відкритому доступі;

4.2. до 10.01.2023 р. розробити реєстр корупційних ризиків; завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції у комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради  на 2023–2025 рр. з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.

4.3. здійснювати постійний контроль за виконанням Антикорупційної програми;

4.4. до  20.01.2023 р. підготувати узагальнений звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в КЗ «МФК КіМ» ЗОР у 2022 році.

5. Керівники структурних підрозділів КЗ «МФК КіМ» ЗОР несуть особисту відповідальність за ознайомлення підпорядкованих осіб з числа педпрацівників, адміністративно-управлінського персоналу, здобувачів освіти з вимогами Антикорупційної програми коледжу на 2023–2025 рр. та забезпечення реалізації передбачених у ній заходів у встановлені строки.

6. Провідному фахівцю з комп’ютерної техніки Олександру СТЕЦЕНКУ оприлюднити на офіційному вебсайті КЗ «МФК КіМ» ЗОР Антикорупційну програму коледжу на 2023–2025 рр.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

           

Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР                                                                      Людмила ЧЕРКЕС

Узгоджено:

провідний юрисконсульт Олена МОВЧАН_________________________________   «___»___________ 2023 р.

уповноважена з антикорупційної діяльності Катерина МЕДВЕДЄВА__________   «___»___________ 2023 р.

з нак. озн.:

зав.відділення навчальної частини Ольга БОРЩ________ «____»__________ 2023 р.

 

antikorup0

ПРЕАМБУЛА (цінності)

Антикорупційна програма Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – КЗ «МФК КіМ» ЗОР, Коледж), розроблена відповідно до статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» від 10 грудня 2021 року № 794/21 та Статуту КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

Цією Антикорупційною програмою (далі – Програма) Коледж, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах, зокрема, але не виключно, своїх посадових осіб та працівників, ділових партнерів, проголошує, що у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Програмою.

КЗ «МФК КіМ» ЗОР заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЗАХОДИ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ

З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ З ЇЇ ВИКОНАННЯ

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в Коледжі ґрунтується на принципах законності, відкритості, прозорості, доброчесності, неупередженості, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, незалежності, професіоналізму, колегіальності.

КЗ «МФК КіМ» ЗОР для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції вживає такі заходи:

 • надання консультацій працівникам Коледжу стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
 • перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, засоби електронного зв’язку, щодо причетності працівників Коледжу до вчинення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією;
 • проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників Коледжу, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;
 • проведення антикорупційних перевірок кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, які претендують на призначення на посади в Коледжі;
 • контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються посадовими особами Коледжу, в порядку, визначеному законодавством;
 • заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • вжиття заходів щодо захисту працівників Коледжу, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • проведення у встановленому порядку, антикорупційних перевірок ділових партнерів Коледжу;
 • проведення періодичної оцінки корупційних ризиків в діяльності Коледжу;
 • реалізація антикорупційної програми Коледжу та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

У зв’язку із затвердженням 04 березня 2023 року Кабінетом Міністрів України Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – ДАП) з виконання Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», на Коледж покладено частину заходів з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Визначення термінів

1.1.1. У цій Програмі наведені терміни вживаються у таких значеннях:

 • ділова гостинність – представницькі заходи (наприклад, ділові сніданки, обіди, вечері, фуршети, дегустації, інші заходи (конференції, культурні та мистецькі заходи)), відшкодування витрат на дорогу, проживання, інші види витрат, які здійснюються Коледжем або стосовно представників Коледжу з метою встановлення чи налагодження ділових відносин або з іншою метою, пов’язаною з діяльністю КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • ділові відносини – відносини між Коледжем та діловим партнером, пов’язані з діловою, професійною діяльністю КЗ «МФК КіМ» ЗОР, що виникли на підставі правочину або здійснення іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення;
 •  ділові партнери – юридичні та/або фізичні особи, з якими Коледж підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини ,члени журі, експерти, тренери та інші особи, залучені Коледжем для виконання функцій передбачених законодавством;
 • заохочуючі платежі – неофіційні та незаконні платежі офіційним особам з метою сприяння/прискорення/спрощення чи, у певних випадках, належного виконання встановлених законодавством процедур, які Коледж має законне право отримувати, не здійснюючи таких платежів;
 • корупційний ризик – імовірність вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що негативно вплине на діяльність Коледжу;
 • неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав;
 • нульова толерантність до корупції – абсолютна нетерпимість до корупції у будь-яких її проявах;
 • посадова особа – особа, наділена повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції (керівник, його заступники, керівники всіх структурних підрозділів);
 • представник Коледжу – особа, уповноважена в установленому порядку діяти від імені або в інтересах Коледжу у взаємовідносинах з третіми особами;
 • офіційна особа – особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • особа, яка прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • працівник патронатної служби відповідно до статті 92 Закону України «Про державну службу»;

1.1.2. Інші терміни в цій Програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

1.2. Мета та сфера застосування

1.2.1. Метою цієї Програми є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності КЗ «МФК КіМ» ЗОР вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.

1.2.2. Ця Програма встановлює комплекс заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності КЗ «МФК КіМ» ЗОР, не менший за обсягом та змістом, ніж передбачений Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

1.2.3. Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків визнаються пріоритетними у діяльності Коледжу.

1.2.4. Ця Програма є обов’язковою для виконання Директором, його заступниками, посадовими особами, працівниками та особами, які виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Коледжем.

1.2.5. Ця Програма застосовується у всіх сферах діяльності КЗ «МФК КіМ» ЗОР, у тому числі у відносинах із діловими партнерами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

1.2.6. Положення щодо обов’язковості дотримання та виконання цієї Програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій.

1.2.7. Цю Програму затверджено рішенням Методичної ради та введено в дію наказом Директора КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

1.2.8. Текст цієї Програми наявний у постійному відкритому доступі на вебсайті коледжу.

1.3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність

1.3.1. Директор КЗ «МФК КіМ» ЗОР, його заступники, посадові особи беруть на себе зобов’язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників Коледжу нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації.

1.3.2. Директор, його заступники, посадові особи усіх рівнів беруть на себе зобов’язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно:

1) дотримання вимог антикорупційного законодавства;

2) забезпечення належного впровадження, ефективного функціонування, періодичного аналізу, своєчасного перегляду та удосконалення системи запобігання та протидії корупції в Коледжі з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності;

3) поширення культури нульової толерантності до корупції у всіх сферах діяльності КЗ «МФК КіМ» ЗОР;

4) призначення на посаду особи, відповідальної за реалізацію цієї Програми (далі – Уповноважений), забезпечення її належними матеріальними та організаційними умовами праці, сприяння виконанню Уповноваженим завдань та функцій, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою, забезпечення незалежності діяльності Уповноваженого;

5) заохочення посадових осіб усіх рівнів до демонстрації лідерства в запобіганні та протидії корупції у межах їх повноважень;

6) спрямування працівників на підтримку антикорупційної політики Коледжу та здійснення особистого внеску в результативність системи запобігання та протидії корупції;

7) інформування про політику запобігання та протидії корупції як всередині КЗ «МФК КіМ» ЗОР, так і у взаємовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами;

8) забезпечення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

9) дотримання прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

10) своєчасного та належного реагування відповідно до закону на факти вчинення (можливого вчинення) корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

1.4. Норми професійної етики

1.4.1. Директор, його заступники, посадові особи усіх рівнів, працівники КЗ «МФК КіМ» ЗОР під час виконання своїх функціональних обов’язків:

1) неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведінки;

2) толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб;

3) діють, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

4) не розголошують і не використовують конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

5) компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують свої функціональні обов’язки, рішення та доручення посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, та не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Коледжу.

1.4.2. Директор Коледжу, його заступники, посадові особи усіх рівнів, працівники утримуються від явно злочинних дій, рішень та доручень та вживають заходів щодо скасування таких рішень і доручень.

1.4.3. Посадові особи усіх рівнів, працівники Коледжу зобов’язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, які є явно злочинними.

1.4.4. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними, посадова особа, Уповноважений, працівник Коледжу повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або Директора та Уповноваженого.

1.4.5. Посадову особу, Уповноваженого, працівника не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з відмовою від виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними.

1.4.6. Посадові особи, працівники Коледжу не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за відмову від участі в корупційних діяннях, навіть якщо така відмова може призвести до втрати Коледжем конкурентної переваги або потенційної вигоди.

II. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ЗАБОРОНИ

2.1. Права та обов’язки Директора, його заступників, посадових осіб всіх рівнів та інших працівників КЗ «МФК КіМ» ЗОР (крім Уповноваженого)

2.1.1. Директор, його заступники, посадові особи всіх рівнів та інші працівники Коледжу мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення цієї Програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями та роз’ясненнями щодо виконання цієї Програми, інших внутрішніх документів КЗ «МФК КіМ» ЗОР стосовно запобігання корупції;

3) отримувати від Уповноваженого рекомендації щодо подальших дій у разі, якщо заплановані дії або рішення (правочини) можуть бути джерелом корупційних ризиків.

2.1.2. Директор, його заступники, посадові особи всіх рівнів та інші працівники Коледжу зобов’язані:

1) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятих на її виконання внутрішніх документів, а також забезпечувати реалізацію цієї Програми;

2) виконувати свої функціональних обов’язки з урахуванням законних інтересів Коледжу;

3) невідкладно інформувати в передбаченому цією Програмою порядку Уповноваженого, Директора про випадки порушення вимог цієї Програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами усіх рівнів, працівниками або існуючими чи потенційними діловими партнерами;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному цією Програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; вживати заходів для запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, пов’язане з діяльністю Коледжу;

6) інформувати Уповноваженого про здійснення та приймання ділової гостинності, дарування та отримання подарунків у порядку, визначеному цією Програмою;

7) брати до уваги та враховувати рекомендації Уповноваженого.

2.2. Заборонені корупційні практики

2.2.1. Директору, його заступникам, посадовим особам усіх рівнів, працівникам Коледжу забороняється:

1) приймати пропозицію, обіцянку або одержувати неправомірну вигоду, а так само просити надати таку вигоду для себе чи іншої фізичної або юридичної особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке вони займають в КЗ «МФК КіМ» ЗОР, або у зв’язку з їх діяльністю на користь Коледжу, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи;

2) зловживати своїми повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використовувати свої повноваження всупереч інтересам КЗ «МФК КіМ» ЗОР;

3) пропонувати, обіцяти або надавати (безпосередньо або через третю особу) офіційним особам та/або їх близьким особам, іншим фізичним особам неправомірну вигоду за вчинення чи не вчинення ними будь-яких дій/бездіяльності з використанням наданої їм влади, повноважень для одержання або збереження будь-яких переваг для КЗ «МФК КіМ» ЗОР;

4) вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів;

5) використовувати будь-яке майно Коледжу чи його кошти в особистих інтересах;

6) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Коледжу з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

7) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, посадових осіб усіх рівнів до порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» чи цієї Програми;

8) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цієї Програми щодо надання вимог ділової гостинності та подарунків;

9) після звільнення або іншого припинення співробітництва з Коледжем розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, в тому числі конфіденційну, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

2.2.2. КЗ «МФК КіМ» ЗОР забороняє виплату офіційним особам заохочуючих платежів, зокрема з метою прискорення будь-яких формальних процедур, пов’язаних із отриманням дозвільних документів, або прийняття відповідних рішень на користь Коледжу, чи отримання інших переваг.

Не є заохочуючим платіж за прискорений розгляд, сплачений на рахунок органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, офіційної особи, державного/місцевого бюджету, розмір та сплату якого передбачено законодавством (наприклад, платіж за прискорену реєстрацію ЦНАП).

У разі виникнення у посадової особи, працівника Коледжу будь-якого сумніву щодо належності платежу до заохочуючого платежу і заборони його здійснення, така посадова особа, працівник повинен звернутися за консультацією до Уповноваженого.

2.2.3. Заборони діють без будь-яких територіальних обмежень, на території будь-якої держави, незважаючи на національні традиції, місцеву практику або умови конкуренції, що діють у цій державі.

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО

 

3.1. Загальні положення

3.1.1. Правовий статут Уповноваженого визначається Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою.

Уповноважений призначається Директором коледжу за погодженням з власником.

Уповноважений підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Директору КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

Вимоги до особи, яка може бути призначеною Уповноваженим, встановлюються Законом України «Про запобігання корупції».

3.1.2. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Уповноважений може бути звільнений з посади за поданням Директору за умови надання згоди власником у встановленому порядку.

3.1.3. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників структурних підрозділів Коледжу шляхом надання їм усних та письмових доручень та здійснення контролю за їх виконанням (за згодою Директора).

3.2. Обов’язки та права Уповноваженого

3.2.1. Обов’язки Уповноваженого:

1) виконувати свої обов’язки неупереджено;

2) організовувати підготовку, розробляти і подавати на затвердження Директору внутрішні документи з питань формування та реалізації цієї Програми;

3) організовувати проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Коледжу;

4) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Коледжу щодо підготовки, виконання та контролю за виконанням заходів, передбачених цією Програмою;

5) Директору, його заступникам, посадовим особам усіх рівнів, працівникам Коледжу надавати роз’яснення та індивідуальні консультації, пов’язані з реалізацією цієї Програми та виконанням вимог антикорупційного законодавства;

6) надавати працівникам Коледжу або особам, які проходять навчання чи виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Коледжем, методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводити навчання з цих питань;

7) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані заходи із запобігання корупції;

8) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання та протидії корупції;

9) регулярно, не менш ніж один раз на півроку, підвищувати свою кваліфікацію;

10) вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню, інформувати Директора про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

11) організовувати і проводити перевірки ділових партнерів КЗ «МФК КіМ» ЗОР;

12) брати участь у процедурах добору персоналу, зокрема шляхом ініціювання, організації, проведення перевірок кандидатів на посади;

13) перевіряти на наявність корупційних ризиків та погоджувати (візувати) проєкти організаційно-розпорядчих документів, правочинів Коледжу;

14) організовувати роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

15) отримувати та організовувати розгляд і перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

16) брати участь у проведенні внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з цією Програмою;

17) інформувати Директора про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами усіх рівнів, працівниками Коледжу;

18) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення Директором, його заступниками, посадовими особами усіх рівнів, працівниками Коледжу, невідкладно вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;

 19) організовувати роботу та брати участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції;

20) здійснювати співпрацю з викривачами, забезпечувати дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

21) інформувати викривачів про їхні права та обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а також про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування повідомленої ними інформації;

22) інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції у разі ненаправлення відділом кадрів Коледжу засвідченої паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

23) проводити перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

24) забезпечувати формування і ведення реєстрів:

 • працівників, притягнутих до відповідальності за порушення вимог цієї Програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
 • проведених згідно з цією Програмою перевірок ділових партнерів, перевірок кандидатів на посаду;
 • проведених згідно з цією Програмою внутрішніх розслідувань;
 • повідомлень про конфлікт інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», порушення вимог цієї Програми.

25) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням цієї Програми, антикорупційного законодавства;

26) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених цією Програмою;

27) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання цієї Програми;

28) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

29) виконувати інші посадові обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», цією Програмою, внутрішніми документами Коледжу, прийнятими на виконання Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми, зокрема ті, що спрямовані на розгляд повідомлень викривачів та забезпечення дотримання їхніх прав і гарантій захисту.

3.2.2. Права Уповноваженого:

1) отримувати від Директора, його заступників, посадових осіб усіх рівнів, працівників Коледжу усні та письмові пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень і заборон, а також з інших питань, які стосуються виконання цієї Програми;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів;

3) мати з урахуванням обмежень, встановлених законом, доступ до документів та інформації, розпорядником яких є КЗ «МФК КіМ» ЗОР, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, робити чи отримувати їх копії;

4) витребувати від інших структурних підрозділів інформацію, документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;

5) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про доступ до персональних даних;

6) отримувати доступ до складських та інших приміщень Коледжу у разі необхідності проведення антикорупційних заходів;

7) отримувати доступ до наявних у Коледжі електронних засобів зберігання і обробки даних, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на паперовому носії;

8) готувати та направляти інформаційні запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, для отримання від них інформації та матеріалів, безпосередньо пов’язаних з виконанням обов’язків Уповноваженого;

9) готувати та направляти листи до Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції із повідомленнями про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

10) звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

11) виконувати інші визначені Законом України «Про запобігання корупції» повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;

12) ініціювати проведення перевірок з підстав, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою;

13) ініціювати проведення внутрішніх розслідувань у зв’язку з можливим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми;

14) вносити Директору подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми;

15) брати участь у засіданнях робочих груп та комісій з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;

16) ініціювати проведення нарад з питань запобігання та виявлення корупції, виконання цієї Програми;

17) надавати на розгляд Директора пропозиції щодо удосконалення роботи Уповноваженого;

18) інші права, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», цією Програмою, трудовим договором, посадовою інструкцією, іншими внутрішніми документами.

3.3. Гарантії незалежності

3.3.1. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в КЗ «МФК КіМ» ЗОР є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку Директора, його заступників, посадових осіб та інших працівників, ділових партнерів Коледжу, а також інших осіб не допускається.

3.3.2. Під втручанням слід розуміти:

1) відмову в наданні Уповноваженому інформації, документів, доступу до інформації та документів, право на отримання яких має Уповноважений;

2) будь-який вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій, які здійснюються поза межами повноважень особи, що вчиняє вплив, передбачених законодавством, статутом КЗ «МФК КіМ» ЗОР, рішеннями або внутрішніми документами Коледжу (наприклад, надання вказівок щодо змісту висновків, які мають бути здійснені Уповноваженим за результатами перевірки ділових партнерів);

3) дії/бездіяльність, які спричиняють обмеження або порушення прав Уповноваженого (наприклад, необґрунтована відмова у наданні щорічної відпустки за графіком; необґрунтована відмова у направленні для проходження навчання/підвищення кваліфікації, передбаченого відповідним планом-графіком; необґрунтоване обмеження розміру або невиплата заохочувальних та компенсаційних виплат, передбачених трудовим та колективним договорами, тощо);

4) дії/бездіяльність, які перешкоджають виконанню посадових обов’язків Уповноваженим (наприклад, безпідставне направлення Уповноваженого у відрядження з відривом від робочого місця; необґрунтоване позбавлення Уповноваженого доступу до робочого місця, персонального комп’ютера; безпідставне вилучення документів, які зберігаються в Уповноваженого; незабезпечення Уповноваженого матеріальними ресурсами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, ненадання доступу до системи діловодства Коледжу, засобів зв’язку тощо);

5) покладення на Уповноваженого обов’язків, надання доручень з питань, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» і цією Програмою, та обмежують виконання ним посадових обов’язків.

3.3.3. Уповноважений не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку Директора іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати, відмова від продовження трудового договору тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку зі здійсненням антикорупційних заходів, виявлення та повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

До негативних заходів впливу також належать формально правомірні рішення і дії Директора, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників, у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до Уповноваженого у подібних ситуаціях (за подібних обставин) раніше.

3.3.4. У разі порушення гарантій незалежності Уповноважений повідомляє про це Директора, за необхідності, Національне агентство з питань запобігання корупції.

3.3.5. Директор, його заступники, посадові особи усіх рівнів зобов’язані:

1) забезпечувати незалежність Уповноваженого;

2) забезпечувати Уповноваженому належні матеріальні, організаційні умови праці та достатні ресурси для виконання покладених на нього завдань;

3) сприяти виконанню Уповноваженим завдань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою; на вимогу Уповноваженого надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, сприяти проведенню внутрішніх розслідувань, забезпечувати залучення працівників/ресурсів для виконання Уповноваженим та підпорядкованими йому працівниками своїх обов’язків;

4) реагувати у розумний строк на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ними у межах реалізації цієї Програми.

IV. УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

4.1. Для ефективного запобігання корупції у своїй діяльності КЗ «МФК КіМ» ЗОР застосовує ризик-орієнтований підхід та створює систему управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність Коледжу, вжиття заходів, необхідних та достатніх для їх усунення або мінімізації, їх подальшого моніторингу та контролю, а також оновлення існуючих антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності Коледжу.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Коледжу буде проведено у форматі самооцінювання.

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до статей 61, 62 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи» від 10.12.2021 № 794/21, Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 р. №734, з урахуванням Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21.

Узагальнені результати оцінки викладені у реєстрі ризиків який включає: ідентифіковані корупційні ризики, сфери (напрями) діяльності Коледжу, у яких вони ідентифіковані, їхні описи, джерела, існуючі заходи контролю, рівні виявлених корупційних ризиків, пропозиції щодо заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків, термінів (строків) їх виконання, відповідальних підрозділів/виконавців, необхідних ресурсів, індикаторів виконання).

4.2. КЗ «МФК КіМ» ЗОР здійснює періодичне оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності, метою якого є:

1) ідентифікація внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків;

2) оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів для належного запобігання, усунення або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків;

3) аналіз та оцінка (визначення рівнів) виявлених корупційних ризиків;

4) розробка заходів з метою ефективного усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності Коледжу.

4.3. Організацію проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Коледжу здійснює Уповноважений.

4.4. КЗ «МФК КіМ» ЗОР може здійснювати внутрішнє та/або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків.

Внутрішнє оцінювання корупційних ризиків здійснює Уповноважений.

Зовнішнє оцінювання корупційних ризиків здійснюють залучені аудиторські, юридичні, консалтингові компанії або незалежні експерти.

4.5. Коледж здійснює оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності з періодичністю не рідше одного разу на рік.

4.6. Коледж може прийняти рішення щодо здійснення оцінки корупційних ризиків за процедурою, визначеною законодавством.

4.7. За результатами оцінювання корупційних ризиків формується реєстр ризиків.

4.8. Реєстр ризиків повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, сфери (напрями) діяльності Коледжу, у яких вони ідентифіковані, їхні описи, джерела, існуючі заходи контролю;

2) рівні виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків, термінів (строків) їх виконання, відповідальних підрозділів/виконавців, необхідних ресурсів, індикаторів виконання).

4.9. Реєстр ризиків після його оформлення за результатами оцінювання корупційних ризиків подається Директору, який оголошує його на засіданні Методичної ради. Реєстр ризиків є частиною Програми та затверджується наказом Директора.

4.10. Реєстр ризиків надається для виконання відповідальним підрозділам/виконавцям, а також може бути розміщений на вебсайті Коледжу для ознайомлення усіма зацікавленими особами.

4.11. Уповноважений здійснює моніторинг виконання заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків, готує та подає звітність щодо стану виконання заходів у порядку та строки, визначені цією Програмою.

V. ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ

5.1. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції

5.1.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноважений забезпечує організацію обов’язкового ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятими на її виконання внутрішніми документами новопризначених працівників.

5.1.2. Відповідальним за інформування з питань запобігання та виявлення корупції є Уповноважений.

5.1.3. Планові навчання посадових осіб Коледжу здійснюються відповідно до затвердженого тематичного плану-графіка на кожний рік, який готує Уповноважений, у тому числі:

 • з питань подання декларацій (протягом I кварталу);
 • з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (протягом III кварталу);
 • з питань дотримання антикорупційних заборон і обмежень (протягом IV кварталу).

5.1.4. Тематика та форма навчальних заходів (лекції, тренінги, індивідуальні заняття, вебінари, консультації (в режимі онлайн, письмова в режимі e-mail) тощо) визначаються з урахуванням:

1) змін у законодавстві;

2) пропозицій Директора, його заступників;

3) результатів моніторингу/оцінки виконання цієї Програми;

4) результатів періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Коледжу;

5) результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

6) результатів перевірок дотримання антикорупційного законодавства, проведених Національним агентством з питань запобігання корупції.

5.1.5. Навчання може завершуватись тестуванням осіб, які брали у ньому участь, на рівень засвоєння навчальної інформації або іншим способом вихідного контролю знань.

5.1.6. Уповноважений здійснює облік заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, облік присутніх на таких заходах та оцінку їх ефективності.

5.2. Надання працівникам консультацій Уповноваженим

5.2.1. У разі наявності питань щодо окремих положень цієї Програми працівники можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням консультації.

5.2.2. Уповноважений надає консультацію у розумний строк, але не більше ніж за 5 робочих днів від дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати консультацію неможливо, Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, про що обов’язково повідомляється особа, яка звернулася за консультацією. Загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 30 днів від дня його отримання Уповноваженим.

5.2.3. Уповноважений узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнену інформацію на загальнодоступних для працівників ресурсах та/або поширює їх іншим чином (наприклад, засобами електронної пошти).

VI. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ

6.1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

6.1.1. КЗ «МФК КіМ» ЗОР прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав несприятливого впливу на інтереси Коледжу, а також інтереси його контрагентів, шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

6.1.2. Коледж здійснює запобігання та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів на основі таких принципів:

1) обов’язковість інформування працівниками про ситуації, що мають ознаки конфлікту інтересів;

2) недопущення виникнення конфлікту інтересів;

3) індивідуальний підхід при розгляді та оцінюванні кожного окремого випадку, що має ознаки конфлікту інтересів.

6.1.3. Працівники Коледжу зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дня, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомити про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

6.1.4. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Директора, або його заступників вони письмово повідомляють про це Уповноваженого.

6.1.5. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це Директора.

6.1.6. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає з урахуванням рекомендацій Уповноваженого рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

6.1.7. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника (у тому числі у разі самостійного виявлення конфлікту інтересів, наявного у підлеглої йому особи, без здійснення нею відповідного повідомлення), зобов’язаний інформувати Уповноваженого та вжити передбачених цією Програмою заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

6.1.8. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів (окремо або в поєднанні):

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу працівника до певної інформації;

4) перегляд обсягу посадових (функціональних) обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

6.1.9. Працівники Коледжу можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому.

6.1.10. Директор або його заступники можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів Уповноваженому.

6.1.11. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу, під час вирішення питання така особа письмово повідомляє про це відповідний колегіальний орган на засіданні та зобов’язана утриматися від голосування.

6.1.12. Зазначеній особі забороняється:

1) брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом із відповідного питання;

2) брати участь у розгляді (обговоренні) відповідного питання;

3) голосувати з відповідного питання.

6.1.13. У разі якщо неучасть члена колегіального органу призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймає відповідний колегіальний орган.

6.1.14. Зовнішній контроль за прийняттям рішення здійснюється шляхом участі уповноваженої особи з питань запобігання корупції в статусі спостерігача без права голосу.

6.2. Взаємодія з діловими партнерами

6.2.1. КЗ «МФК КіМ» ЗОР прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для Коледжу.

6.2.2. КЗ «МФК КіМ» ЗОР інформує ділових партнерів до встановлення ділових відносин з ними про принципи та вимоги у сфері запобігання та протидії корупції, які передбачені цією Програмою, іншими політиками, розробленими на її виконання, в тому числі про процедуру перевірки ділових партнерів.

6.2.3. Коледж здійснює перевірку потенційних ділових партнерів (до дати укладення правочинів) і наявних ділових партнерів (після встановлення правовідносин з ними).

6.2.4. Перевірку потенційних або наявних ділових партнерів здійснює Уповноважений.

6.2.5. Критерії, підстави, процедура та періодичність здійснення перевірки ділових партнерів КЗ «МФК КіМ» ЗОР визначаються у внутрішніх документах, які розробляє Уповноважений та затверджує Директор.

6.2.6. Перевірка ділових партнерів здійснюється з метою:

1) перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції, а саме: чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;

2) перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування), стану її (їх) фактичного виконання, готовності (або відмови) дотримуватися принципів та вимог антикорупційного законодавства;

3) виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (виконанням) правочину;

4) мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з діловим партнером.

6.2.7. У разі наявності обґрунтованих сумнівів у діловій репутації ділового партнера, що може призвести до корупційних ризиків для Коледжу, залишає за собою право відмовити діловому партнеру у встановленні/продовженні ділових відносин з урахуванням вимог законодавства, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі».

6.2.8. Матеріали перевірки ділових партнерів зберігаються не менше ніж 5 років.

6.2.9. До договорів (контрактів), які КЗ «МФК КіМ» ЗОР укладає з діловими партнерами, можуть включатися антикорупційні застереження. Метою антикорупційного застереження є надання Коледжем гарантій дотримання антикорупційного законодавства, яке на неї поширюється, та отримання аналогічних гарантій від ділового партнера.

Редакції антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим.

6.3. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки

6.3.1. КЗ «МФК КіМ» ЗОР з урахуванням вимог законодавства визначає загальну політику та процедури надання і приймання ділової гостинності та подарунків.

6.3.2. Директор, його заступники, посадові особи усіх рівнів та інші працівники зобов’язані утримуватися від пропозиції ділової гостинності, подарунків офіційним особам, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо така ділова гостинність, подарунки можуть бути розцінені як спонукання або готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Коледжу.

6.3.3. Дарування та отримання подарунків, а також надання і приймання ділової гостинності у межах установлення чи підтримання ділових відносин або для досягнення іншої мети діяльності КЗ «МФК КіМ» ЗОР допускається, якщо воно відповідає сукупності таких критеріїв:

1) не має на меті вплив на об’єктивність будь-якого рішення щодо укладення правочинів, надання чи отримання послуг, інформації, будь-яких інших переваг для Коледжу;

2) не є прихованою неправомірною вигодою;

3) відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунком є сувенірна продукція);

4) не заборонено законодавством держави, в якій вони надаються та/або приймаються;

5) вартість не перевищує меж, установлених законодавством;

6) не заборонено відповідно до внутрішніх документів організації одержувача і не перевищує встановлену такими документами вартість;

7) розголошення про подарунок, ділову гостинність не створить ризику для ділової репутації Коледжу або того, хто одержав подарунок, ділову гостинність;

8) подарунки, ділова гостинність є обґрунтованими, не надмірними і доречними в контексті встановлення/підтримання ділових відносин.

6.3.4. Не допускається дарування та отримання подарунків у вигляді грошових коштів (готівкових або безготівкових), еквіваленту грошових коштів (подарункові картки або подарункові ваучери).

6.3.5. У разі наявності сумнівів щодо прийнятності подарунка, ділової гостинності працівники повинні звернутися до Уповноваженого в порядку, визначеному цією Програмою, для отримання консультації та/або роз’яснення.

6.3.6. Про факти надання (здійснення) або отримання подарунка / ділової гостинності в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники Коледжу протягом одного робочого дня повідомляють Уповноваженого.

6.4. Перевірка кандидатів на посади

6.4.1. КЗ «МФК КіМ» ЗОР з метою реалізації цієї Програми в рамках процедур добору персоналу здійснює перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків.

6.4.2. Перевірка кандидатів на посади проводиться з метою:

1)встановити, чи не викликає укладення трудового договору з кандидатом корупційні ризики для Коледжу;

2) встановити, чи не призведе укладення трудового договору з кандидатом до порушення антикорупційного законодавства;

3) переконатися у тому, що кандидат зобов’язується дотримуватися вимог цієї Програми.

6.4.3. Рішення про укладення трудового договору приймається урахуванням вимог антикорупційного законодавства.

6.4.4. Перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, здійснює Уповноважений.

6.4.5. Матеріали перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків,зберігаються в особових справах протягом всього строку їх зберігання.

VII. ПОВІДОМЛЕННЯ, ЇХ ПЕРЕВІРКА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

7.1.1. КЗ «МФК КіМ» ЗОР створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури.

7.1.2. КЗ «МФК КіМ» ЗОР забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Повідомлення) шляхом:

1) обов’язкового створення та забезпечення функціонування каналів, через які особа може здійснити Повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність (далі – Канали повідомлень);

2) визначення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду Повідомлень, перевірки та належного реагування на них;

3) надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлення потенційним викривачам;

4) впровадження механізмів заохочення та формування культури Повідомлення;

5) дотримання прав та гарантій захисту викривачів.

7.1.3. Викривачі самостійно визначають, які Канали повідомлень використовувати для здійснення Повідомлення.

7.1.4. Викривачам гарантується конфіденційність в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

7.1.5. Особа може здійснити Повідомлення без зазначення авторства (анонімно).

7.1.6. Інформація про Канали повідомлень доводиться до відома усіх працівників, в тому числі під час прийняття на роботу, розміщується на інформаційних стендах Коледжу та на вебсайті закладу.

7.1.7. КЗ «МФК КіМ» ЗОР заохочує ділових партнерів повідомляти через Канали повідомлень про будь-які відомі їм факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

7.1.8. Повідомлення повинно містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

7.1.9. Анонімне Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

7.2. Права та гарантії захисту викривача

7.2.1. Викривання є почесним правом кожного працівника Коледжу.

7.2.2. Викривач має права та гарантії захисту, передбачені статтями 533 – 538 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:

1) подавати докази на підтвердження свого Повідомлення;

2) отримувати підтвердження прийняття і реєстрації Повідомлення;

3) на конфіденційність;

4) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування інформації за фактом повідомленої ним інформації;

5) на звільнення від юридичної відповідальності за здійснення Повідомлення, поширення зазначеної у Повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким Повідомленням своїх трудових, цивільних чи інших обов’язків або зобов’язань;

6) на звільнення від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення Повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

7.2.3. Права викривача виникають з моменту здійснення Повідомлення, яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

7.2.4. Викривачу забезпечуються гарантії захисту його прав у порядку та на умовах, встановлених у Законі України «Про запобігання корупції».

7.2.5. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

7.2.6. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Уповноважений, за заявою такої особи або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

7.2.7. КЗ «МФК КіМ» ЗОР забороняє залякування, приниження чи переслідування викривачів, застосування до них інших негативних заходів впливу (відмови у прийнятті на роботу; звільнення чи примушення до звільнення; притягнення до дисциплінарної відповідальності; інших заходів, в тому числі формально правомірних рішень і дій, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше) або погрози у застосуванні таких заходів впливу.

7.2.8. Викривач не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з Повідомленням.

7.3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми

7.3.1. Працівники КЗ «МФК КіМ» ЗОР або особи, які виконують певну роботу, а також ділові партнери КЗ «МФК КіМ» ЗОР можуть повідомити про виявлені ознаки порушень цієї Програми, факти підбурення працівників до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» безпосередньо Уповноваженому, використовуючи наступні канали для повідомлення:

Через внутрішні канали повідомлення може бути подане:

 • листом з позначкою «Про корупцію» на поштову адресу;
 • у скриньку для кореспонденції, розміщену при вході в головну будівлю (скринька для анонімних повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення);
 • через офіційний вебсайт;
 • засобом електронного зв’язку (спеціальна адреса електронної пошти).

7.3.2. Порядок розгляду таких повідомлень, взаємодії із заявником, гарантії забезпечення конфіденційності інформації про заявника та захисту його прав визначаються внутрішнім документом Коледжу.

7.4. Проведення внутрішніх розслідувань

7.4.1. У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або    цієї Програми Уповноважений здійснює попередню перевірку отриманої (виявленої) інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та внутрішніх документів.

7.4.2. У разі, якщо отримана (виявлена) інформація про вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» стосується дій або бездіяльності Директора, таку інформацію без проведення попередньої перевірки Уповноважений у триденний строк надсилає суб’єкту, уповноваженому здійснювати її розгляд чи розслідування, з урахуванням підслідності, визначеної статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України, та положень, передбачених статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а копію відповідного листа надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції, у разі, якщо воно не є суб’єктом, уповноваженим на розгляд інформації.

Отримана (виявлена) інформація також надається суб’єкту, до повноважень якого належить ініціювання звільнення з посади Директора.

7.4.3. У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення Уповноваженим корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми попередня перевірка такої інформації здійснюється відповідно до внутрішніх документів Коледжу.

7.4.4. За результатами попередньої перевірки приймається таке (такі) рішення:

1) вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення;

2) призначення проведення внутрішнього розслідування у разі підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

3) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції;

4) закрити провадження у разі непідтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів.

7.4.5. Метою внутрішнього розслідування є перевірка фактичних даних про можливе вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.

7.4.6. Внутрішнє розслідування проводить комісія.

7.4.7. До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.

7.4.8. Усі посадові особи та працівники Коледжу, незалежно від займаної посади, зобов’язані сприяти проведенню внутрішнього розслідування, а також надавати необхідні наявні документи та матеріали.

7.4.9. Посадова особа або працівник Коледжу, щодо якого проводиться внутрішнє розслідування, може бути тимчасово відсторонений від роботи (за наявності підстав, передбачених законодавством) або іншим чином обмежений в доступі до матеріальних, інформаційних та інших ресурсів на час проведення внутрішнього розслідування на підставі рішення Директора за поданням Уповноваженого.

7.4.10. За результатами внутрішнього розслідування приймається таке (такі) рішення:

1) вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення;

2) застосування дисциплінарного стягнення до винних осіб;

3) визначення способів усунення причин та умов вчинення порушення, спричинених ним наслідків, здійснення заходів щодо запобігання таким порушенням у майбутньому;

4) здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень;

5) передача матеріалів до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення.

7.4.11. Строк проведення внутрішнього розслідування не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену (виявлену) інформацію неможливо, Уповноважений продовжує строк внутрішнього розслідування до 45 днів.

7.4.12. Порядок проведення внутрішніх розслідувань визначає КЗ «МФК КіМ» ЗОР.

7.4.13. Уповноважений має доступ до матеріалів проведених внутрішніх розслідувань, які зберігаються не менше ніж 5 років.

7.5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми

7.5.1. За порушення положень цієї Програми до працівників Коледжу застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно з законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями трудових договорів.

7.5.2. Відділ кадрів надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції завірену паперову копію рішення (наказу) про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційну картку до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з метою внесення відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

7.5.3.Директор забезпечує вжиття заходів за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

VIII. НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПРОГРАМИ

8.1. Нагляд і контроль

8.1.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за цієї Програми.

8.1.2. Нагляд і контроль за дотриманням цієї Програми Уповноважений здійснює шляхом:

1) розгляду і реагування на Повідомлення;

2) проведення перевірок організаційно-розпорядчих документів, правочинів, інших документів, передбачених цією Програмою, а також їх проєктів на наявність корупційних ризиків;

3) здійснення періодичного моніторингу виконання цієї Програми.

8.1.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням цієї Програми Уповноважений виявить ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Програмою та внутрішніми документами Коледжу.

8.1.4. Уповноважений не рідше ніж один раз на 6 місяців в строки та у порядку, що визначені Директором, готує звіт за результатами моніторингу виконання цієї Програми (далі – Звіт). До такого звіту прирівнюється щорічна оцінка результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою.

8.1.5. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених цією Програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених цією Програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми, заходів, вжитих для усунення таких порушень та запобігання їх вчиненню у майбутньому;

4) кількості проведених перевірок, внутрішніх розслідувань, їх результатів;

5) фактів порушення гарантій незалежності Уповноваженого;

6) стану виконання заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків;

7) проведених навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції та стану засвоєння отриманих знань;

8) співпраці з викривачами;

9) нововиявлених корупційних ризиків;

10) пропозицій і рекомендацій.

8.1.6. Звіт може містити іншу інформацію, що стосується реалізації цієї Програми.

8.1.7. Узагальнені результати моніторингу виконання цієї Програми розміщуються у загальному відкритому доступі для працівників Коледжу.

8.1.8. Уповноважений забезпечує не рідше ніж один раз на рік організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою.

8.1.9. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він передає Директору.

8.1.10. Оцінка результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим, та має містити інформацію в обсязі не меншому, ніж передбачений для Звіту.

8.2. Внесення змін до цієї Програми

8.2.1. Директор забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення цієї Програми.

8.2.2. Ця Програма переглядається у таких випадках:

1) за результатами:

 • оцінювання корупційних ризиків у діяльності Коледжу;
 • здійснення нагляду і контролю за дотриманням цієї Програми, а також оцінки результатів впровадження передбачених нею заходів;

2) у разі внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність Коледжу;

3) у разі змін в організаційній структурі Коледжу (за необхідності).

upovnov-osoba02