Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

Положення про мотиваційний лист на навчання

poloj

 

 

Положення про мотиваційний лист (далі – Положення) регламентує порядок подання та розгляду мотиваційних листів до Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 518/39574, Правил прийому на навчання до коледжу (далі – Правила прийому), затверджених наказом № 49-осн. по КЗ «МФК КіМ» ЗОР від 14.04.2023 року.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в Коледжі здійснюється за результатами творчого конкурсу або вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній

формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Це Положення затверджується директором Коледжу.

Термін дії даного Положення становить один рік.

Комісії, створені для проведення творчих конкурсів або вступних випробувань відповідно до Порядку прийому та Правил прийому, також розглядають мотиваційні листи вступників і розташовують їх у відповідному рейтингу.

Розташування у рейтингу відбувається за наступними критеріями:

1. Дотримання структури листа.

2. Обґрунтованість бажання навчатись за обраною спеціальністю.

3. Власні здобутки і досягнення, які допоможуть в опанування обраного фаху.

4. Логіка та лаконічність висловлювання.

5. Грамотність, стилістика викладення листа.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Структура мотиваційного листа

«ШАПКА»                                                           адресат листа та адресант

 

Зразок

Членам приймальної комісії

КЗ «МФК КіМ» ЗОР

Гнатенка Богдана Богдановича

м. Запоріжжя,

вул. Соборна 15, кв.123, 72312

е-пошта: (вказати електронну адресу)

телефон: 095-123-45-65

 

ВСТУП                                           починаємо з шанобливого звертання до осіб, які читатимуть лист; пояснюємо, чому обрав/обрала навчання саме тут, що підштовхнуло до вибору (1 абзац)

 

Зразок

Вельмишановні члени приймальної комісії!

Звертаюсь до Вас з приводу вступу в Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв на спеціальність (вказати назву), в якій я дуже зацікавлений.

ОСНОВНА ЧАСТИНА    викладаємо свою точку зору, власні думки, аргументи, що цікавить в обраній програмі, ким себе бачите у майбутньому, чим коледж може в цьому вам допомогти, як ви можете посилити коледж; чому саме ви з-поміж інших тощо (2-3 абзаци).

 

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА                   підсумок (2-3 речення)

 

 

 

Вимоги до оформлення:

 

Обсяг                                1–2 сторінки формату А–4 ( 300–600 слв)

Формат                             doc, pdf

Шрифт                              14 Times New Roman

Інтервал                            1,5

Абзацний відступ            1–1,25

Вирівнювання                 по ширині

Додаток 2

Перелік питань за спеціалізаціями, які можуть допомогти у написанні мотиваційного листа.

«Народне пісенне мистецтво»

 • Хто Ви та для чого звертаєтесь?
 • Як Ви дізналися про коледж і спеціалізацію?
 • Чому Ви хочете навчатися на даній спеціалізації?
 • Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти?
 • Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували Вас до навчання в коледжі на даній спеціалізації.

Також потрібно висвітлити наступні аспекти:

 • Досягнення в навчанні.
 • Прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати тощо.
 • Обізнаність із навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які дає коледж.
 • Наявний практичний досвід.
 • Соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення, зацікавлення вокалом.

«Хореографія»

 • Звідки Ви дізнались про наш заклад?
 • Чому Ви обрали спеціальність «хореографія»?
 • Ваш основний життєвий принцип.
 • Які маєте досягнення в хореографії?
 • Які Ви маєте особисті досягнення?
 • Які шкільні дисципліни подобаються більше?
 • Ким Ви себе бачите в майбутньому?

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

 • Чим Вас зацікавила саме ця професія, який намір вступу саме на цю спеціальність?
 • Яким чином обрана спеціальність допоможе Вам самореалізуватися у майбутньому?
 • Чим Вас приваблює навчання саме у нашому навчальному закладі?
 • Чи маєте досвід, пов’язаний з даною спеціальністю (займалися у гуртках, художній школі тощо)?
 • Особиста характеристика (необхідні якості для даної спеціальності), наприклад: пунктуальність, самостійність та ін. Можна підтверджувати ці якості Вашими вчинками: призові місця на тематичних конкурсах, олімпіадах, участь в різних форумах, стартапи, публікації Ваших робіт та інше.

«Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти)

Моя мотивація для вступу на спеціалізацію:

Хочу:

– отримати кваліфіковану фахову освіту;

– оволодіти та удосконалити свій виконавський рівень на музичному інструменті;

– стати фахівцем у сфері соціокультурної діяльності;

– стати керівником аматорського творчого колективу;

– зробити внесок у розвиток духової та естрадної музики;

– навчання у коледжі культури – як крок на шляху до вищого навчального закладу;

– тут навчалися мої знайомі,